Tuesday, 27/09/2022 - 04:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG
 • Qđ TL hội đồng lựa chọn sách
  | Trường Tiểu học An Thượng | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  /upload/38566/fck/files/QĐ TL hoi dong lua chon SGK(1).pdf
 • BC chọn sách lớp 1,2,3
  | Trường Tiểu học An Thượng | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  /upload/38566/fck/files/BC chọn SGK lớp 1,2,3(1).pdf
 • Tài liệu tập huấn đổi mới sách giáo khoa lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống
  | Trường Tiểu học An Thượng | 40 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Quy chế đánh giá thi đua Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
  | Trường Tiểu học An Thượng | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN Năm học 2021 - 2022
  | Trường Tiểu học An Thượng | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
   TRƯỜNG TH AN THƯỢNGHĐ THI ĐUA KHEN THƯỞNGSố:     /QCTĐ-THATCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc             An Thượng, ngày 24 tháng 9 năm 2021 QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUACÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊNNăm học 2021 - ...
 • Ba công khai
  | Trường Tiểu học An Thượng | 39 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Hồ sơ lựa chọn sách
  | Trường Tiểu học An Thượng | 39 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 4929 lượt tải | 12 file đính kèm