Tuesday, 27/09/2022 - 06:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG
 • Dương Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344182193
  • Email:
   duongloan.that@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0944711985
  • Email:
   lehoaat2019@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn thanh niên, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn
  • Điện thoại:
   0399581111
  • Email:
   thuytrinhtdc3h4@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912650657
  • Email:
   nguyenhao118137@gmail.com
 • Bùi Thị Mỹ Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2+3
  • Điện thoại:
   0396392096
  • Email:
   Buihaytbg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4+5
  • Điện thoại:
   0357325245
  • Email:
   duongkuteytbg1991@gmail.com
 • Lưu Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0363530479
  • Email:
   susmilebacgiang@gmail.com
 • Chu Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344031419
  • Email:
   chuthihop419@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 2+3
  • Điện thoại:
   0375130888
  • Email:
   hongtham130888@gmail.com
 • Vũ Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977229765
  • Email:
   vuthivien09@gmail.com