Thứ ba, 27/09/2022 - 04:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG
 • Dương Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344182193
  • Email:
   duongloan.that@gmail.com
 • Đặng Thị Thu Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977110618
  • Email:
   thuquyen.ng2@gmail.com
 • Phạm Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976938460
  • Email:
   phamloan141083@gmail.com
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365794399
  • Email:
   hoangthidungat@gmail.com
 • Triệu Thị Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354119686
  • Email:
   trieuai1980@gmail.com
 • Bùi Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0890987878
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày vào ngành 1-8-1985, được bổ nhiệm là Hiệu trưởng năm 1996 đến nay

 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988120795
  • Email:
   huongtran.10021988@gmail.com
 • Lê Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388027337
  • Email:
   lehuemt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912650657
  • Email:
   nguyenhao118137@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976984333
  • Email:
   huu.chienat@gmail.com